• za 11 maart 2023

  introductievideo over Duurzame energie en klimaatchallenge

  Een leuke introductievideo over Duurzame energie en klimaatchallenge.
  Deze video is voor een deel opgenomen bij ons scoutinggebouw.

   
   https://www.youtube.com/watch?v=__qwvI846E0

  “Deze video is onderdeel van de Klimaatchallenge, een onderwijsproject van Gemeente Leidschendam-Voorburg en Huygens Labs. Wil jij ook samen met jouw school mee doen aan deze challenge? Laat het snel weten via www.lv.nl/contact!"

 • wo 13 april 2022

  Publicatie Het Krantje (13 april 2022): Verduurzaming bij Scouting Sint Maarten Hildegard

  Het Krantje Online: 13 april 2022
  'Het was ons doel met dit traject om ook een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen' aldus voorzitter Ebo Roek. https://storage.pubble.nl/4c0aa478/content/2022/4/696e1751-ee32-4eec-9695-3c912093d34e_thumb840.jpg 840w,https://storage.pubble.nl/4c0aa478/content/2022/4/696e1751-ee32-4eec-9695-3c912093d34e_thumb1440.jpg 1440w,https://storage.pubble.nl/4c0aa478/content/2022/4/696e1751-ee32-4eec-9695-3c912093d34e_thumb1920.jpg 1920w" sizes="(min-width: 1215px) 839px, (min-width: 900px) 839px, 599px" style="border-style: solid; border-color: rgb(229, 231, 235); box-sizing: border-box; --tw-translate-x:0; --tw-translate-y:0; --tw-rotate:0; --tw-skew-x:0; --tw-skew-y:0; --tw-scale-x:1; --tw-scale-y:1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness:proximity; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width:0px; --tw-ring-offset-color:#fff; --tw-ring-color:rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow:0 0 #0000; --tw-ring-shadow:0 0 #0000; --tw-shadow:0 0 #0000; --tw-shadow-colored:0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; display: block; vertical-align: middle; height: 442.484px; width: 786.656px; inset: 0px; object-fit: cover; position: absolute; margin: 0px !important;">
  'Het was ons doel met dit traject om ook een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen' aldus voorzitter Ebo Roek.

  Verduurzaming bij Scouting Sint Maarten Hildegard

  Voorburg - Het verduurzamingstraject dat Scouting Sint Maarten Hildegard heeft ingezet inspireert veel andere scoutinggroepen elders die ook nadenken over de omschakeling naar schone energie. 

  Vorige week donderdag waren bestuursleden van 5 scoutinggroepen uit Dordrecht, Oirschot, Naarden en Leidschendam bij elkaar gekomen om te zien hoe de SMHG de stap naar een energieneutraal gebouw aan het maken is. Maar ook om met elkaar van gedachten te wisselen over de (on)mogelijkheden bij zo’n ingrijpend proces, zowel bij bestaande als bij nieuwe scouting gebouwen.

  Scouting Sint Maarten Hildegard gebruikt de energietransitie niet alleen voor het energieneutraal maken van het gebouw, maar zeker zo belangrijk is het bewust maken van leden en leiding van de noodzaak tot verduurzaming en circulariteit. Zij doet dit door elementen daarvan in het wekelijkse spel van Scouting te laten terugkomen. Dit was voor de aanwezige groepen een belangrijke invalshoek waarmee zij ook zeker aan de slag gaan. 

  Men ging na afloop met veel tips en aanwijzingen naar huis en er werden enkele vervolgafspraken gemaakt om dieper in te gaan op de eigen situaties.

  Scoutinggroepen en andere geïnteresseerden die ook geïnspireerd zijn door het traject van de SMHG en daarover meer informatie willen hebben kunnen kijken op www.smhg.nl/verduurzaming of contact opnemen met de voorzitter van de stichting via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • wo 08 september 2021

  Een duurzame scoutingvereniging

  Een duurzame scoutingvereniging

  Spelenderwijs leren over afval, circulariteit en verduurzaming


  Zonnepanelen op het dak, warmtepompen voor de warmwatervoorziening en koken op elektriciteit in plaats van gas: Stichting scouting Sint Maarten-Hildegard aan de Veurselaan in Voorburg heeft afgelopen jaren haar gebouw flink verduurzaamd. Klaar? Nog niet helemaal. Komend half jaar wil de vereniging zelfs volledig energieneutraal worden. En alleen een duurzaam gebouw is niet genoeg. “We willen vooral onze leden uitleggen waarom we dit doen; duurzaamheid is immers belangrijk en urgent”, aldus Gijs Steverink, secretaris van de vereniging. “Als scouting voelen wij de verantwoordelijkheid jongeren spelenderwijs te betrekken en bewust te maken van de invloed die wij hebben op de natuur en het milieu. Daarom willen we duurzaamheid niet alleen integreren in ons gebouw, maar vooral ook in onze spelactiviteiten.”

  Energiepunten sparen
  Op zaterdag 25 september viert scouting Sint Maarten-Hildegard – samen met de leden, ouders én wethouder Duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal – de symbolische opening van de warmtepompen in het gebouw. Gijs: “Tijdens deze dag willen we jongeren door middel van verschillende spellen betrekken bij onze verduurzaming. Ze kunnen samen energiepunten verdienen die de warmtepomp uiteindelijk in werking zet.” De spellen hebben als doel jongeren bezig te laten zijn met verschillende thema’s binnen duurzaamheid, zoals recycling en energie. Hoe kan je iets bruikbaars maken van afval? Of hoe kan je je eigen windmolen bouwen en hem laat draaien, zodat er windenergie ontstaat?


  Duurzaamheid in alle activiteiten
  De opening van de warmtepompen is slechts het startpunt van meer duurzaamheid in de spelactiviteiten van Sint Maarten-Hildegard. Gijs: “We willen dit najaar samen met de groepsleiding onderzoeken hoe we tijdens onze wekelijkse bijeenkomsten activiteiten kunnen organiseren die onze jeugd inspireert en laat nadenken over duurzaamheid. Maar we willen ook breder kijken en vraagstukken onderzoeken zoals: Hoe kan je een scoutingweekend of zomerkamp energiezuiniger maken? Moeten we bijvoorbeeld nog wel koken op gas of kan dat ook op inductieplaten? En kunnen we het vervoer naar het kamp duurzamer organiseren, zodat niet iedere ouder met een aparte auto komt?”

  Verankering in dagelijks leven
  Het leven in een duurzame, betere wereld past goed bij de principes van scouting. Gijs: “In onze scoutingwet staat beschreven: ‘wees goed voor de natuur’. Wij voelen dan ook de verantwoordelijkheid om een voorbeeldrol aan te nemen, en zowel leden als ouders te inspireren ook buiten de scouting aan de slag te gaan met duurzaamheid.” Door wekelijks bezig te zijn met spelactiviteiten gericht op onder meer circulariteit en recycling, hoopt scouting Sint Maarten-Hildegard dat het belang van een duurzame wereld steeds meer verankert in het bewustzijn en dagelijks leven van hun jonge leden. Want – cliché, maar waar – jongeren zijn onmisbaar voor het creëren van een groene toekomst.

   

  Gepubliceerd op 8 september 2021 in het Krantje Editie Leidschendam-Voorburg, jaargang 36 Nr 36

 • wo 14 juli 2021

  Overheid moet concretere doelen formuleren om te komen tot een circulaire economie

  Overheid moet concretere doelen formuleren om te komen tot een circulaire economie

  Vijf jaar na de lancering van het Rijksprogramma ‘Nederland Circulair in 2050’ ontbreekt het nog altijd aan een basis voor effectief beleid. Tot die conclusie komt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) woensdag.

  Pieter Hotse Smit14 juli 2021, 00:00

  Bij stichting Texperium in Haaksbergen wordt textiel gerecycled.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

  Het PBL adviseert de overheid niet op basis van grondstoffen, maar op grond van productgroepen doelen te stellen die bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld: de milieu-impact van de vleesproductie of die van autobrandstoffen moet in 2030 zijn gehalveerd. ‘Zo’n doel is helder en eenvoudig te communiceren’, zeggen de onderzoekers.

  Het voordeel van sturen op eindproducten is ook dat de milieubelasting van de gehele productieketen wordt meegenomen. Met name energiegebruik en vervoer scoren slecht, omdat niet alleen bij de winning van fossiele grondstoffen, maar ook bij de verbranding voor het verwarmen van huizen (gas) of aandrijven van auto’s (benzine, diesel) weer COvrijkomt.

  Een economie die circulair draait, gaat in essentie efficiënter om met grondstoffen. Een op het oog weinig sexy thema, maar van cruciaal belang voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Zoals het tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling van lucht, water en bodem. Ook maakt een circulaire economie Nederland minder afhankelijk van buitenlandse grondstoffenleveranciers.

  Plastic uit olie

  Het circulair maken van een economie draait over vier schijven: het verminderen van grondstoffengebruik, eindige materialen (plastic uit olie) vervangen door hernieuwbare (bijvoorbeeld bioplastic uit zetmeel van aardappelen), de levensduur van producten verlengen en afgedankte materialen hergebruiken.

  Om wat te maken van de beoogde circulaire economie zou de overheid zichzelf volgens het PBL de vraag moeten stellen: op welke manieren draagt minder en efficiënter grondstoffengebruik bij aan de oplossing van de grote maatschappelijke vraagstukken? Vervolgens zou de vraag moeten zijn: hoe gaan we dit bereiken?

  Om de overheid op weg te helpen, heeft het PBL in kaart gebracht welke materialen en productgroepen de grootste milieudruk hebben en waar dus de grootste winst valt te behalen. Bijvoorbeeld om het klimaatprobleem tegen te gaan.

  Gemeten vanuit de eindverbruiker heeft - na energieverbruik voor verwarming en auto-aandrijving - woningbouw het grootste aandeel in de broeikasgasemissies. Dit komt door het gebruik van staal en in mindere mate beton. Vlees, zuivel en meubels hebben een minder relevante bijdrage aan de broeikasgasemissies, maar het PBL laat zien dat voedsel dan weer minder goed scoort op biodiversiteitverlies.

  De klimaatbelasting van onder andere mobieltjes, wasmachines en ijskasten is ook beperkt. Met elektrische apparaten, maar ook machines, auto’s en zonnepanelen is nog wel iets anders aan de hand. Niet milieubelasting, maar leveringsrisico’s voor bepaalde grondstoffen uit het buitenland spelen hier een belangrijke rol. Zoals onder meer voor nikkel, kobalt en lithium.

  Concurrentievermogen

  De benodigde hoeveelheden hiervan zijn weliswaar gering, maar ze zijn ‘cruciaal voor het concurrentievermogen van de Nederlandse industrie’. Reden genoeg om er efficiënt mee om te springen.

  Het verbaast Ad Lansink, oud-Kamerlid en deskundige op het gebied van circulaire economie, niet dat het in Nederland niet opschiet met ook maar een begin te maken aan efficiënt omgaan met grondstoffen. Het probleem begint volgens hem met de geformuleerde doelen, die ‘te fors’ en ‘te ver weg’ zijn.

  ‘Het is niet meer dan window dressing’, zegt Lansink. ‘Men roept iets stoers, maar treft geen maatregelen om het te halen.’ Hij wijst erop dat veel thema’s in het ‘spanningsveld tussen overheid en markt’ liggen. ‘De markt heeft de laatste decennia juist veel vrijheden gekregen. Die moeten nu weer worden ingeperkt. Dat kost veel moeite en wordt tegengewerkt.’

  Lansink wijst op de eindeloze discussie rond statiegeld op kleine plastic flesjes, die tegen de zin van supermarkten dit jaar van kracht werd. En de importheffing op primaire grondstoffen, die er niet kwam. ‘Neem bijvoorbeeld zand’, zegt Lansink. ‘Omdat dit niet bij werd belast, zijn circulaire alternatieven nooit van de grond gekomen.’

  Volkskrant 14 juli 2021

 • do 20 mei 2021

  Scouting Sint Maarten Hildegard maakt eigen gebouw energieneutraal

  Scouting Sint Maarten Hildegard maakt eigen gebouw energieneutraal

  Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid was er bij Scouting Sint Maarten-Hildegard al geruime tijd de behoefte om verder na te denken over verduurzaming. Het vandaag overhandigde ingebruikname certificaat van de warmtepompen erkent de inzet van de afgelopen drie jaar voor het verduurzamen van het clubgebouw aan de Veurselaan 15 in Voorburg. Het certificaat werd overhandigd door wethouder Jan Willem Rouwendal.

  Bekijk het nieuwsbericht bij leidschendam-voorburg.tv: Scouting Sint Maarten Hildegard maakt eigen gebouw energieneutraal