Energietransitie

Wat

Als Scoutingorganisatie hebben we een voorbeeldfunctie vindt het bestuur van de stichting SMHG. Daaraan is onlosmakelijk verbonden de zorg voor de natuur. In dat kader willen we twee dingen realiseren; een energieneutraal gebouw en bewustwording bij de leden en de leiding van noodzaak van verduurzaming en circulariteit. De eerste stap is het energieneutraal maken van het scoutinggebouw door van het gas af te gaan en te werken met hernieuwbare energiebronnen (zonlicht en lucht).

Hoe

We gaan eindige energiebronnen vervangen door herbruikbare energiebronnen; wind en zonlicht. Door gebruik te maken van warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast beperken we het gebruik van energie zoveel mogelijk door alle verlichting te vervangen door ledlampen en zuinig te verwarmen. Ook voor het verwarmen van het douchewater zal een energie neutrale oplossing worden gezocht.

Van het gas af

Het uiteindelijke doel is dat Haesburg volledig van het gas af gaat en dat we zelf zoveel zonne-energie opwekken dat we energieneutraal zijn. Wat inhoud dat we geen gebruik meer hoeven maken van traditionele energiebronnen maar zelf opwekken wat we aan energie nodig hebben

De weg ernaar toe.

Daartoe zijn de volgende stappen genomen:

2014 Plaatsen 32 zonnepanelen
2014 Vervangen tl verlichting in grote zalen door ledverlichting
2018 Besluit om Haesburg verder te verduurzamen
2018 Verzoek gemeente Leidschendam-Voorburg voor advies en begeleiding
2019 Overeenkomst gemeente voor hoogste ambitieniveau; volledig van het gas af.
2019 Start verduurzamingstraject; ondersteuning en advies door InstaWell
2020 Vervangen alle verlichting in het gebouw door ledlampen
2021 Plaatsen warmtepompen en aansluiten op bestaande verwarmingsinstallatie
2022 Nog te realiseren: extra zonnepanelen en warmwatervoorziening douches

 

Cijfers

  Situatie eerst Situatie nu Beoogde situatie
Emissie aardgas 60% 6% 0%
Emissie elektra 40% 94% 100%
Totale emissie 100% 100% 100%
Aantal zonnepanelen ca. 32 32 84
Duurzaam opgewekt op het dak 1/3 1/3 Energieneutraal

 

Technische invulling en locatie onderdelen

De verduurzaming van het gebouw bestaat uit een aantal onderdelen. De onderdelen en de locatie in het ons gebouw kan je terugvinden op de Plattegrond Haesburg.
Door met je muis over de plattegrond te bewegen of erop te klikken krijg je hier uitleg over de veschillende onderdelen.

Circulariteit

We willen niet alleen het gebouw energieneutraal maken, maar streven ook circulariteit na. Hierbij draait het in essentie om het efficiënter omgaan met materialen.

De 4 aspecten van verduurzaming zijn:

  1. verminderen grondstofgebruik
  2. eindige materialen vervangen door hernieuwbare
  3. levensduur van producten verlengen
  4. afgedankte materialen hergebruiken

En hoe nu verder?

Verduurzaming gaat verder dan het enkel plaatsen van zonnepanelen op het dak en warmtepompen bij het gebouw. Het realiseren van uiteindelijke verduurzaming volgt namelijk ook uit ons gedrag. Hoe ga je bijvoorbeeld om met energiegebruik of met beperkte grondstoffen? En hoe doen wij dat eigenlijk tijdens onze scoutingactiviteiten?

Komend scoutingseizoen zal een club enthousiaste vrijwilligers binnen onze scoutinggroep verder denken over deze vragen. Er zal worden nagedacht hoe de thema’s verduurzaming en circulariteit gebruikt kunnen worden met activiteiten tijdens opkomsten met jeugdleden, maar ook bijvoorbeeld tijdens een logeerweekend en op zomerkamp. Het doel is om jeugdleden meer te leren over energieverbruik en het (her)gebruiken van grondstoffen en meer bewustwording te creëren in onze scoutinggroep. Dat past ook perfect in het doelstellingen van scouting.

In de pers:

De voortgang rondom de verduurzaming en circulariteit zullen wij blijven delen.
Nieuwsberichten hierover zijn ook zichtbaar op deze website als Nieuws over Duurzaamheid.