Plusscouts zijn binnen Scouting Nederland en dus ook binnen St. Maarten-Hildegard een relatief nieuw fenomeen.

Plusscouts zijn buitengewone leden van de groep die geen vaste functie binnen Scouting hebben, maar die wel lid willen worden of blijven van Scouting Nederland. Als zodanig ontplooien ze vooralsnog geen tot weinig eigen activiteiten maar ondersteunen de vereniging waar nodig.