Voor alle scouts tussen de 18 en 23 zijn er de Pivo’s. Elke week komen zij bij elkaar voor hun opkomst, maar vaak zien zij elkaar ook nog tussendoor. De meeste Pivo's zijn namelijk leiding bij een jeugdspeltak.

De Pivo's bepalen geheel zelf wat ze doen, maken programma en organiseren hun eigen weekenden en kampen. Activiteiten die de Pivo’s ondernemen zijn gericht op zelfstandige ontwikkeling, hun eigen rol in de maatschappij, projectmatig werken, ontmoeting en de eigen grenzen leren kennen. Hiertoe ondersteunen zij de groep waar nodig, dragen zij kennis en ervaring over als leiding.