de Schrijverscentrale

 

De gidsen bestaan momenteel uit 4 leuke leiding en 12 nog leukere meiden! De gidsen werken veelal in vaste patrouilles (groepjes) waarin ze dieper ingaan op verschillende activiteiten en onderwerpen. Samenwerken en het ontdekken van eigen interesses zijn erg belangrijk. Het activiteitenprogramma is aangepast aan de stijgende zelfstandigheid en het ontdekken van de eigen mogelijkheden. Sommige programma’s worden door de gidsen zelf bedacht, voorbereid en uitgevoerd. Echter wel onder toezicht en met behulp van de leiding.

De Gidsen hebben een ‘wet’ die zij naleven. De wet bestaat uit een aantal positieve regels die bedoeld zijn als de regelgeving over wat nu precies verwacht wordt van een scout:

Een gids trekt er samen met de andere op uit om de wereld om zich heen te ontdekken en deze meer leefbaar te maken. Een gids is eerlijk, trouw, houd vol, spaarzaam, sober, zorgt goed voor de natuur, respecteert zichzelf en anderen, checkt haar email en doet er wat mee.

Het laatste stukje hebben wij zelf toegevoegd. Wij proberen de gidsen steeds zelfstandiger te maken en dit houd in dat zij zelf hun mail, de planning en het contact moeten doen m.b.t. scouting en de opkomsten.