Gidsen zijn girlscouts van 11 t/m 14 jaar. Zij werken vaak in vaste patrouilles en gaan dieper in op activiteiten en onderwerpen. Samenwerken en het ontdekken van eigen interesses zijn erg belangrijk. Het activiteitenprogramma is aangepast aan de stijgende zelfstandigheid en het ontdekken van de eigen mogelijkheden. Een beperkt aantal programma’s wordt door de jongeren bedacht, voorbereid en uitgevoerd. Echter onder toezicht en met hulp van de leiding.

Uitdagende scouting technieken:
Bij Scouting worden nog allerlei technieken gebruikt, oude én nieuwe. Hakken, zagen, stoken, kaart en kompas,routetechnieken, pionieren,primitief koken en seinen.

Expressie:
Expressie zijn alle creatieve dingen die je doet waarmee je iets laat zien van jezelf. Dat kan zijn in een tekening, een foto, een verhaal of muziek. Of in dansen, fotograferen, toneelspelen of allerlei knutselwerken.

Sport & Spel:
Sport & Spel is een activiteitengebied met heel veel mogelijkheden. Hier kun je veel verschillende soorten spellen en sporten doen; korte en lange spelen, bekende en onbekende sporten, een bordspel of een postenspel.

Buitenleven:
Bij Buitenleven denk je eerst aan natuur. Dat is buiten en veel activiteiten van Scouting vinden buiten plaats. In dit activiteitengebied vind je dan ook de activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.

Internationaal:
Scouting is een internationale, wereldwijde organisatie. Bij het activiteitengebied Internationaal doe je dan ook activiteiten waarbij je meer te weten komt over Scouting wereldwijd en andere culturen. Bij de Gidsen doen we mee met nationale activiteiten om je voor te breiden op wereldwijd avontuur.

Samenleving:
Iedereen maakt deel uit van de samenleving. Met de activiteiten die bij dit activiteitengebied horen, kom je meer te weten over de omgeving om je heen, over het culturele erfgoed in Nederland en kun je ook iets betekenen voor de samenleving door er iets voor te doen.

Identiteit:
Iedereen is anders. Je hebt je eigen voorkeuren, dingen waar je goed in bent en waar je in gelooft. Bij het activiteitengebied Identiteit kom je hier meer over te weten

Veilig & Gezond:
Als Gids wil je natuurlijk wel gezond blijven. Bij het activiteitengebied Veilig & Gezond ga je aan de slag met koken, hygiëne, EHBO, veiligheid en ook omgaan met elkaar. Je wilt je immers ook veilig voelen in de groep