De basis van het Scoutingspel is en blijft het gedachtegoed van Baden-Powell. In de kern is dat het ontwikkelen van jeugd en jongeren door middel van een plezierige vrijetijdsbesteding. Over de hele wereld passen Scoutinggroepen dit gedachtegoed nog wekelijks toe in geweldige Scoutingactiviteiten. Daar verandert niets aan. Wat wel verandert, is de visie op Scouting. Wij kijken 100 jaar later anders tegen de woorden van Baden-Powell aan. In het kader van het vernieuwingstraject 2010 is de spelvisie op Scouting opnieuw geformuleerd in SCOUTS. Een nieuwe tekst, een herkenbare inhoud.

Waar staan de elementen van SCOUTS voor?

Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling. Staat voor de betrokkenheid die we als scouts hebben met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die we als scouts over de hele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

Code en traditie zijn onze basis, de wet en belofte onze waarde. Staat voor onze normen en waarden (onze ‘spelregels’), onze ceremoniën, dat Scouting een fundament heeft, en de bezinning op wat en waarom je de dingen doet.

Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur. Staat voor buitenleven, de natuur niet alleen als de omgeving waarin we ons spel spelen, maar ook als opvoedende waarde.

Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts. Staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, het biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, steeds weer je grenzen te verleggen.

Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar. Staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong), de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden en afnemende begeleiding in de verschillende speltakken.

Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten. Staat voor het scoutingspel zelf, de veelzijdigheid erin, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen bijvoorbeeld).