Wat zijn Bevers 2 01   Bevers zijn de allerjongste speltak van Scouting Nederland.
Het zijn jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar die samen het spel van scouting spelen.

Bevers gaan op bezoek in het dorp Hotsjietonia en beleven daar met elkaar en alle vriendjes die er wonen allerlei
Leuke, spannende en leerzame avonturen.

Bij Scouting Sint Maarten-Hildegard komen de Bevers iedere zaterdagmiddag bij elkaar van 12:30 uur tot 14:00 uur.

  Wat zijn Bevers 2 02