U heeft geen rechten hiervoor.

Stichtingsbestuur

De beheers stichting bestaat uit een bestuur die voor meer dan helft uit leden van de vereniging bestaat. Het doel van de stichting is “behulpzaam zijn bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de groepsvereniging en materiële belangen van de groepsvereniging te behartigen…”.
De beheersstichting draagt in de praktijk zorg voor het gebouw, het buitenruimte en aanverwante zaken.
Het stichtingsbestuur is primair aanspreekpunt voor (potentiële) huurders. Operationele zaken worden via een bestuurslid van de vereniging met een bestuurslid van de stichting besproken.

Het stichtingsbestuur komt gemiddeld 3 x per jaar bijeen (en vaker indien daar aanleiding toe is).

Contactgegevens Stichtingsbestuur
stichting@smhg.nl

Voorzitter:
Ebo Roek
stichting.voorzitter@smhg.nl

Penningmeester:
Ed van der Voort
stichting.penningmeester@smhg.nl

Secretaris:
Sabine Beerbaum
stichting.secretaris@smhg.nl

Leden:
Joeri Oudshoorn
 
Copyright ©2019 Sint Maarten-Hildegard Voorburg Beheermodule SMHG