U heeft geen rechten hiervoor.

Staf en Groepsbestuur

Speltakleiding
De speltakleiding/staf van scouting Sint Maarten-Hildegard bestaat uit een flink aantal enthousiaste vrijwilligers. Behalve tijdens de bijeenkomsten steken zij ook veel tijd in de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor onze leden.


Groepsbestuur
Ook het groepsbestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij zorgen onder andere voor het beleid in de groep, de contacten met externe partijen zoals gemeente en pers, en het financiële reilen en zeilen. Momenteel bestaat het groepsbestuur van SMHG uit 6 personen.

De voorzitter:
Lenneke van Vliet. Zij leidt de bestuursvergaderingen en groepsraden. Verder is zij het belangrijkste aanspreekpunt binnen de groep SMHG en in contact met externe partijen. Haar eerste termijn eindigt in sept. 2023.

De secretaris:
Gijs Steverink. Hij is verantwoordelijk voor alle post binnen de groep. Daarnaast houdt hij de ledenadministratie en de VOG-registraties van vrijwilligers bij. Bovendien zorgt hij voor de agenda's en de notulen van de bestuursvergaderingen en de groepsraden. Tevens houdt hij zich bezig met de interne- en externe communicatie. Zijn eerste termijn eindigt in okt. 2023.

De penningmeesters:
Winny Vos en André Honig. Zij zijn verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Ze dragen er zorg voor dat ieder lid op tijd zijn/haar contributie betaalt. Hun tweede termijn eindigt in jan. 2023.

De groepsbegeleider:
Arnoud de Jong. Hij treedt op als de begeleider voor de speltakleiding van de hele groep. Hij zorgt voor de werving en begeleiding van nieuwe speltakleiding en is het aanspreekpunt voor de teams. Zijn tweede termijn eindigt in okt. 2022.

Bestuurslid;
Tessa van Rijswijk. Zij is lid van het bestuur. Zij neemt deel aan de activiteiten van het bestuur en is aanspreekpunt voor de samenwerking met de BSO. Haar tweede termijn eindigt in jan. 2024.


Bestuursondersteuning
Binnen de vereniging hebben verschillende kaderleden een ondersteunende functie, waarbij zij zich bezig houden met het reilen en zeilen van de groep.

Materiaalcommissarissen:
Bas Klaver en Mathilde Orillus. Zij zijn verantwoordelijk voor het materiaal van de groep, coördineren de aanschaf, het onderhoud en de vervanging van groepsmateriaal.

Praktijkbegeleider:
Nelly Roek. Zij houdt zich bezig met de kwalificatie en de training van speltakleiding.

Vertrouwenspersoon:
Chris van Ingen. Zie vertrouwenspersoon.

Webmaster:
Ruud van den Broek. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de website.


Contact
Zie deze pagina om contact op te nemen met al bovenstaande personen: contactgegevens.

 
Copyright ©2021 Sint Maarten-Hildegard Voorburg Beheermodule SMHG