U heeft geen rechten hiervoor.

Staf & bestuur


De speltakleiding/staf van Sint Maarten-Hildegard bestaat uit een flink aantal enthousiaste vrijwilligers. Behalve tijdens de bijeenkomsten steken zij ook veel tijd in de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor onze leden.
Het bestuur bestaat ook geheel uit vrijwilligers. Zij zorgen onder andere voor het beleid in de groep, de contacten met externe partijen zoals gemeente en pers, en het financiele reilen en zeilen.
Momenteel bestaat het groepsbestuur van SMHG uit 5 personen.

De voorzitter: Joeri Oudshoorn. Hij leidt de bestuursvergaderingen en groepsraden. Verder is hij het belangrijkste aanspreekpunt binnen de groep SMHG.

De penningmeester: Winny Vos en André Honig, die niet alleen de financiën van de hele groep in de gaten houdt, maar er ook zorg voor draagt, dat ieder lid op tijd zijn/haar contributie betaalt.

Sandra Chouly is verantwoordelijk voor alle post binnen de groep.Daarnaast houdt zij de ledenadministratie bij. Bovendien zorgt zij voor de agenda's en de notulen van de bestuursvergaderingen en de agenda's van de groepsraden. Tevens is zij de begeleidster van de bevers.

De groepsbegeleider en praktijkbegeleider: Nelly Roek treedt op als de begeleider voor de hele groep en is vanuit het bestuur begeleider voor de gidsen en de verkenners. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de PR en de website.

Bestuurslid;
Sabine Beerbaum is lid van het bestuur. Zij neemt deel aan de activiteiten van het bestuur en is aanspreekpunt voor de Welpen

Materiaalcommissaris: Arnoud de Jong. Hij is verantwoordelijk voor het materiaal van de groep, coördineert aanschaf, onderhoud en vervanging van materiaal. Aanspreekpunt voor de Explorers.

hier komen nog foto's van de speltakleiding.

Contact met het groepsbestuur kan via de onderstaande adressen:

voorzitter@smhg.nl
penningmeester@smhg.nl
secretaris@smhg.nl
groepsbegeleider@smhg.nl

Contact met het stichtingsbestuur kan via de onderstaande adressen:
stichting@smhg.nl
stichting.voorzitter@smhg.nl
stichitng.penningmeester@smhg.nl
stichting.secretaris@smhg.nl

 
Copyright ©2017 Sint Maarten-Hildegard Voorburg Beheermodule SMHG