U heeft geen rechten hiervoor.

Lid worden

Wil je eens komen kijken en uitvinden of scouting ook iets voor jou is? Je kunt dan 3x meedraaien met een speltak om te kijken wat er allemaal gebeurd bij een scoutingopkomst. U kunt contact opnemen met de betreffende speltak via de contactpagina. Als uw kind een aantal keren heeft meegedaan neemt de leiding contact op met de ouders/verzorgers om te bepalen of het kind lid wil worden van onze groep. Aanmelding geschiedt via een inschrijfformulier dat door u moet worden ingevuld en ondertekend. Dit inschrijfformulier wordt door de leiding van de speltak verstrekt. Uw kind wordt dan ook officieel geinstalleerd.

Download hier het aanmeldingsformulier
Download hier het informatieformulier

Opkomsten

Onze vereniging bestaat uit 9 speltakken. Iedere speltak heeft zijn/haar opkomsten op eigen tijden maar allemaal draaien ze in hetzelfde clubgebouw.

Beverszaterdag 12.30 uur - 14.00 uur
Welpenzaterdag 10.00 uur - 12.00 uur
Scouts Gidsenmaandag 19.00 uur - 20.30 uur
Scouts Verkennersvrijdag 19.00 uur - 21.00 uur
Explorerswoensdag 19.30 uur - 21.30 uurr
Pivo's zaterdagavond 1 keer per maand
Etakwisselend -
Plusscoutswisselend -

Algemene informatie aangaande contributie en opzeggen lidmaatschap SMHG

Hieronder zijn de kwartaalbedragen per speltak aangegeven met ingang van 1 juli 2018.
Voor een tweede kind uit een gezin wordt 10 % korting gerekend.
Voor een derde of volgende kind uit een gezin wordt 20 % korting gerekend.

SpeltakKwartaalKwartaal (10 %)Kwartaal (20 %)
Bevers€ 33,00€ 29,70€ 26,40
Welpen (Shanti en Mowgli)€ 69,00€ 62,10€ 55,20
Gidsen en Verkenners€ 73,00€ 65,70€ 58,40
Explorers€ 82,00€ 73,80€ 65,60
Pivo’s€ 43,00--
E-tak en Plusscouts€ 39,00 per jaar


De contributie voor bevers, welpen, verkenners en gidsen is inclusief kampgeld.
De éénmalige bijdrage van Etak en Plusscouts is bestemd voor de verplichte afdracht aan Scouting Nederland en de regio.

NB: Indien uw kind in september overvliegt naar een andere speltak, dan gaat de nieuwe contributie in per 1 oktober (het 4e kwartaal).

Contributie overmaken

Betaling geschiedt in de 1e week van elk kwartaal op rekeningnummer NL43 RABO 0155 8289 08 t.n.v. Scouting St Maarten-Hildegard.

Wilt u in de omschrijving de speltak(ken) aangeven en de naam van het lid (de leden) waarvoor u de contributie overmaakt?

De vereniging geeft er de voorkeur aan dat u (via online bankieren) periodieke betalingen per kwartaal doet. Dit is eenvoudig in te stellen.
Op deze manier krijgt de vereniging alle contributies tijdig binnen.
Het is belangrijk dat er per kwartaal gelden binnenkomen, aangezien de vereniging steeds vaker (jaar/kwartaal) kosten vooraf moet betalen.

N.B: In de tweede maand van het lopende kwartaal wordt, bij leden die nog niet hebben betaald, een herinneringsmail gestuurd. Als daar vervolgens geen reactie op komt, wordt er telefonisch contact opgenomen. Mocht de betaling van de contributie problemen opleveren, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@smhg.nl.

Opzeggen van het lidmaatschap

De SMHG hanteert een schriftelijke opzegging bij de secretaris van minimaal 1 maand voorafgaande aan het nieuwe kwartaal via secretaris@smhg.nl.

Bijvoorbeeld de opzegging met ingang van 1 januari 2021 dient uiterlijk 1 december 2020 binnen te zijn. Er wordt geen contributie van een lopend kwartaal geretourneerd.

Kleding

Bij Scouting Sint Maarten-Hildegard draagt elke speltak verschillende kleding, de zogenaamde Scoutfit. De Bevers dragen een rood shirt. De welpen hebben een groen uniform. De Scouts een beige uniform. De Explorers, Pivo's, Etak en Plusscouts dragen een bordeauxrode blouse. Onze clubdas heeft de kleuren rood-blauw. De Scoutfit is te koop bij de Scoutshop. De dassen zijn te koop bij de vereniging. Naast de Scoutfit van Scouting Nederland heeft onze vereniging ook eigen polo's en badges. De polo's kosten 25,-- euro per stuk en de badges kosten 3,50 euro per stuk.


 
Copyright ©2020 Sint Maarten-Hildegard Voorburg Beheermodule SMHG